Relatie repareren | Misbruik | Ontrouw

Toolbox voor relatiegenezing

Toolbox voor relatiegenezing

Gebruik onze relatietoolbox om een ​​relatie op te bouwen
Gezonde verbinding met uw partner

 • Professioneel advies
 • Krachtboeken
 • Inzichtelijke video's
 • Praktische werkbladen

Net zoals lichaamsbeweging uw spieren kan verbeteren, zo ook met leiding en praktijk u KUNT uw emotionele spieren opbouwen - u kunt uw houding en gedrag verbeteren voor een groter relatiesucces.

Onze producten bieden de 'begeleiding'. Jij zorgt voor de 'oefening'.

Hallo, dit is relatiespecialist, Abe Kass, MA RSW RMFT CCHT.

Dit gratis online huwelijks- en koppeladvies is gebaseerd op onderzoek in psychologie, hypnose, onderwijs en de jarenlange directe klinische ervaring van de auteur in het werken met stellen.

Identificeer de problemen die op u van toepassing zijn, klik of tik op de link en selecteer de bijbehorende behandelingsopties:

RELATIE GEREEDSCHAPSKIST INDEX:

 1. RELATIE-VECHTEN
 2. WOEDE
 3. RELATIE-INTREKKING
 4. GEHEIMEN BEWAREN
 5. UNILATERALE BESLISSINGEN
 6. ONTROUW
 7. VERANTWOORDELIJKHEID-VERMIJDING
 8. ONREALISTISCHE VERWACHTINGEN
 9. AFWIJZING VAN DE GEBOORTEFAMILIE VAN DE PARTNER
 10. ROL-AFSTAND
 11. EMOTIONEEL ZELFMANAGEMENT
 12. MISBRUIK
 13. ZELF PIJNIGING
 14. VERSLAVINGEN
 15. ONTROUW

Opmerking: Sommige omstandigheden vereisen mogelijk meer persoonlijke aandacht. Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met de juiste professionals of autoriteiten, zoals uw arts, eerste hulp, een instantie voor kinderwelzijn of de lokale politie.

* * *

1. RELATIE-VECHTEN

Variaties: ruzie maken, straffen, dreigen, redelijke verzoeken weerstaan.

Als je met relatieconflicten en vijandigheid leeft, zal dit emotioneel pijnlijk zijn voor jou en je partner.

Als er ruzie is in uw relatie, zullen u en uw partner zich eenzaam, onbemind, onbegrepen en angstig voelen over de toekomst van hun relatie.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Zowel u als uw partner moeten het standpunt innemen dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag. Dit betekent dat de enige manier om de gevechten te stoppen, is om elkaar niet de schuld te geven van het conflict.

Het is noodzakelijk om communicatieve vaardigheden te leren, zodat u en uw partner comfortabel met elkaar kunnen praten en meningsverschillen kunnen overwinnen en relatieproblemen kunnen oplossen.

Professionele hulp

Zoek een gekwalificeerde en zorgzame relatiespecialist die u effectieve communicatieve vaardigheden kan leren, wat redelijke verwachtingen zijn en hoe u voor elkaar kunt zorgen en liefde kunt tonen.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

2. WOORD

Variaties: Sarcasme, passief-agressieve woede, beschamen, plagen, negeren.

Als uw partner vaak boos is, zult u zich onveilig, angstig en boos voelen. Als jij degene bent die boos is, is dit precies hoe je partner zich zal voelen.

Een boos persoon verwondt drie categorieën mensen: de persoon op wie de woede is gericht, de aanwezigen tijdens de woede-uitbarsting en de persoon die de woede uit.

Woede-uitbarsting creëert een giftige thuisomgeving.

De boze persoon gebruikt angst en emotionele pijn om zijn zin te krijgen. Een relatie die wordt beheerst door angst is een ongezonde en beschadigde relatie. Wanneer er sterke woede aanwezig is, zal de relatie uiteindelijk breken en zullen de twee individuen uit elkaar gaan - soms door emotionele polarisatie en soms door scheiding of echtscheiding.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De partner die herhaaldelijk boos is geweest, moet de volledige verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar gedrag. Iemand anders de schuld geven dat hij boos wordt, elimineert de mogelijkheid om uitingen van woede te stoppen. Iemand anders de schuld geven dat hij boos wordt, betekent simpelweg dat je niet de nodige zelfbeheersing hebt om het te stoppen.

Professionele hulp

Sommige mensen kunnen stoppen met boos te zijn door hun wilskracht te laten gelden om kalm te blijven.

Soms is een woedebeheersingsspecialist of -programma nodig om de boze persoon te leren kalm te blijven en bij te dragen aan een veilige en liefdevolle relatie.

Indien nodig moet de boze persoon bereid zijn om desgevraagd of vereist deel te nemen aan de relatietherapie.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Tests en praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

3. RELATIE-INTREKKING

Variaties: Geen seks, niet praten, wegblijven van huis.

Partners moeten in elkaar blijven investeren. Als uw partner zich emotioneel of seksueel van u terugtrekt, zal dit u waarschijnlijk verwoesten. Je zult je alleen, afgewezen, ongewenst en verdrietig voelen. Als je je terugtrekt van je partner, zal hij of zij hetzelfde voelen.

Het terugtrekken van een relatie schendt het begrepen contract tussen de twee individuen die ervoor kozen om samen te leven en hun leven op een zinvolle manier te delen.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De partner die zich heeft teruggetrokken, moet het goedmaken door van koers te veranderen en zijn of haar leven met zijn of haar partner te gaan delen.

Als het primaire gebied van terugtrekking romantisch en seksueel is, is het noodzakelijk om erachter te komen waarom en het probleem op te lossen.

Professionele hulp

Een professionele therapeut kan helpen bij het bedenken van een plan om emotionele en seksuele intimiteit op te bouwen.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

4. BEWAREN-GEHEIMEN

Variaties: Romantisch vreemdgaan met een ongeoorloofde persoon, spullen kopen achter de rug van een partner, pornografie kijken.

Als je partner een geheim leven heeft dat zonder jouw medeweten bestaat, bouwt hij of zij een muur tussen jullie twee. Als je geheimen bewaart, was jij degene die de muur bouwde.

Geheimen worden uitgedrukt en onderhouden met leugens en misleidende woorden. In beide gevallen schaadt dit de persoon die is uitgesloten.

Wanneer een geheim wordt ontdekt, tast het vertrouwen, veiligheid, respect, nabijheid en liefde tussen partners aan.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Eerst en vooral moet de partner die geheimen heeft bewaard, beginnen met het vertellen van de waarheid en het onthullen van alle relevante informatie.

De bewaarder van de geheimen moet de uitgesloten partner de gelegenheid geven om vragen te stellen over de achtergehouden informatie.

Er moet een praktisch plan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen geheimen meer zijn.

Professionele hulp

Er kan behoefte zijn aan een professionele therapeut om de persoon te helpen die geheimen bewaart om te begrijpen dat dit 'fout' is; verantwoordelijkheid nemen voor wat hij of zij heeft gedaan; om te herkennen hoe liegen zijn of haar partner schaadt, en om toekomstige verantwoording af te leggen aan de uitgesloten partner, zodat geheimzinnig gedrag niet meer zal voorkomen.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

5. UNILATERALE BESLISSINGEN

Variaties: dure spullen kopen, het gezin verhuizen naar een nieuwe locatie, egoïsme.

Als jij of je partner belangrijke beslissingen neemt zonder met elkaar te overleggen, zal de over het hoofd geziene partner zich verdrietig en eenzaam voelen.

Eenzijdige beslissingen nemen leidt tot wantrouwen, achterdocht en ruzie.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De gewraakte partner moet erkennen dat het nemen van beslissingen zonder eerst met u te praten verkeerd is.

Professionele hulp

Om goede communicatieve vaardigheden, billijke en redelijke verwachtingen te leren, en voor sommige individuen, gendergelijkheidstraining.

Nu en in de toekomst moet er de bereidheid zijn om u te raadplegen wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, om open te zijn over uw behoeften en wensen, en door met u te spreken deze positieve bedoelingen inclusief te zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

6. DISLOYALITEIT

Variaties: vals spelen, ongevoelig zijn, prioriteit geven aan de verkeerde mensen.

Als je partner je ontrouw is, zul je je verraden, onbelangrijk, in de steek gelaten en wantrouwend voelen. Als je ontrouw bent aan je partner, zal hij of zij hetzelfde voelen.

U moet de belangrijkste persoon in het leven van uw partner zijn. Ontrouw treedt op wanneer er herhaaldelijk voorrang wordt gegeven aan uitgebreide familieleden, vrienden of zelfs kinderen boven u.

Deloyaliteit treedt op wanneer u in de steek wordt gelaten vanwege het verlies van uw geld, succes of gezondheid.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De ontrouwe partner moet bereid zijn om rekening te houden met uw legitieme behoefte dat hij of zij uw rug heeft; dat hij of zij je trouw is.

Professionele hulp

Deelname aan relatietherapie om het belang van loyaliteit en de verwondingen veroorzaakt door ontrouw beter te begrijpen.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

7. VERANTWOORDELIJKHEID-VERMIJDING

Variaties: luiheid, niet willen nadenken over problemen en hoe deze op te lossen, niet willen werken, niet voor het huishouden willen zorgen, verwaarlozing van de kinderen.

Deel uitmaken van een gezin vereist dat elk gezinslid zich verantwoordelijk gedraagt, wat inhoudt dat hij zich inspant om bij te dragen aan het welzijn van elk gezinslid.

Als u of uw partner niet bereid is om op een verantwoorde manier deel te nemen aan de legitieme behoeften van elk gezinslid, zal de verantwoordelijke partner de situatie oneerlijk vinden en dat er misbruik van hem of haar wordt gemaakt en zal hij of zij boos zijn .

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De gewraakte partner die niet bereid is zich verantwoordelijk te gedragen, moet erkennen dat hij of zij als leidinggevende in het gezin verplicht is deel te nemen aan het welzijn van elk gezinslid en te erkennen dat niet deelnemen oneerlijk is en anderen kwetst.

Een gezin is als een kleine gemeenschap. Ieder moet zijn of haar deel doen.

Professionele hulp

Als uw partner niet verantwoordelijk is vanwege depressie, angst of wrok, moeten ze hulp krijgen van een geschikte professional om deze obstakels voor volledige gezinsparticipatie te overwinnen.

De partner die verantwoordelijkheid moet nemen is bereid om desgevraagd of gewenst deel te nemen aan relatietherapie.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

8. ONREALISTISCHE VERWACHTINGEN

Variaties: Teleurstelling in de partner, woede, kritiek.

Als je partner te veel van je verwacht, zal hij of zij boos, boos of teleurgesteld in je zijn. Als je teveel van je partner verwacht, zal hij of zij hetzelfde voelen.

Onrealistische verwachtingen kunnen leiden tot ruzie, uitingen van woede en in het algemeen tot ontevredenheid in zijn of haar relatie met jou.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De gewraakte partner moet leren hoe hij je kan accepteren; elimineer gevoelens van recht; nederigheid ontwikkelen; en leer dankbaarheid.

Professionele hulp

Indien nodig moet uw partner bereid zijn om deel te nemen aan persoonlijke therapie om te begrijpen waar hun gevoelens van recht vandaan komen en wat redelijke verwachtingen zijn. De gewraakte partner moet een spirituele oefening beschouwen als een manier om nederigheid te verwerven.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's: Acceptatie is de sleutel tot succes in relaties

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

9. AFWIJZING VAN DE GEBOORTEFAMILIE VAN DE PARTNER

Variaties: Kritiek en onwil om schoonouders te bezoeken of te entertainen.

Gekoppelde individuen moeten hun partner ondersteunen bij het hebben van een comfortabele en gezonde relatie met hun biologische familieleden.

Als u of uw partner zich verzet tegen pogingen om uitgebreide familieleden, of een bepaald lid van de uitgebreide familie, in uw gezin te integreren, zal de partner wiens uitgebreide familie wordt gemeden aanzienlijke emotionele pijn en teleurstelling ervaren.

Als je je partner dwingt afstand te nemen van zijn of haar geboortefamilieleden, veroorzaakt dit schaamte, verlies van kansen om erbij te horen en leidt tot wrok jegens de gewraakte partner.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Erkenning van het recht van elk gezinslid op een actieve relatie met zijn of haar biologische familie.

Elke partner moet zijn andere partner het voortouw laten nemen bij sociale activiteiten met hun geboortegezin en moet op een coöperatieve en plezierige manier deelnemen.

Professionele hulp

Een gezinstherapeut gebruiken om harmonieuze relaties op te bouwen met alle uitgebreide gezinsleden.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

10. ROL-AFWIJZING

Variaties: Pesten, ongevoeligheid.

Rolafkeer is een onwil om de legitimiteit te erkennen van iemands partner die meer autoriteit heeft op een gebied van specialisatie.

Bijvoorbeeld een man die niet bereid is de natuurlijke instincten van zijn vrouwelijke partner te erkennen om voor hun pasgeboren baby te zorgen en met haar wedijvert over wat de beste zorg is.

Bijvoorbeeld een vrouw die de zaken van haar man probeert te controleren en ongewenste meningen geeft en specifieke procedures eist.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Erkenning dat elk individu unieke aanleg en competenties heeft. Deze verschillen respecteren en een ondersteunende rol spelen in plaats van een leidende rol.

Professionele hulp

Een therapeut gebruiken om een ​​duidelijk begrip te krijgen van enkele van de verschillen die tussen twee mensen bestaan.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

11. EMOTIONEEL ZELFMANAGEMENT

Variaties: Depressief zijn, angstig zijn, boos zijn, haat of ongevoelig zijn.

Het vrij en zonder beperkingen uiten van sterke emoties zal een negatief effect hebben op de relatie. De meer ingetogen partner zal de sterke emotie overweldigend en onaangenaam vinden.

Overmatige quilt, woede, angst, zorgen en geobsedeerd zijn door bepaalde onderwerpen kunnen het opbouwen van een hechte en comfortabele relatie moeilijk maken.

Onbeperkte emoties kunnen leiden tot partnervermijding en woede.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Begrijpen dat relatiefitness niet automatisch wordt verworven. Als u of uw partner zich gedraagt ​​met ongecontroleerde emoties of onvolwassenheid, moet er een manier worden gevonden om dit probleem te verhelpen.

Professionele hulp

Het vinden van een goede psychotherapeut om de overdreven emotionele of onvolwassen partner te helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke relatievaardigheden.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

12. MISBRUIK

Variaties: emotionele mishandeling, fysieke mishandeling, seksueel misbruik, financieel misbruik, verbaal geweld, psychologisch misbruik en geestelijk misbruik.

Wanneer een persoon gelooft dat hij het recht heeft om zijn partner te controleren en zich daarvoor inspant, wordt dit misbruik genoemd.

De misbruiker bereikt controle met behulp van vijandige emoties zoals woede, schaamte, kritiek, gaslighting en fysiek geweld om zijn of haar gezag te laten gelden.

Dergelijk gedrag brengt het slachtoffer van misbruik ernstig letsel toe.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Erkennen dat alle vormen van misbruik verkeerd zijn. De misbruiker moet erkennen dat elke persoon gelijk is en recht heeft op onafhankelijkheid en vrijheid - dat niemand het recht heeft om een ​​andere persoon te controleren.

Professionele hulp

Het vinden van een goede relatiespecialist die de redenen voor misbruik kan uitleggen is onacceptabel gedrag binnen een relatie en kan in de toekomst verantwoordelijkheid creëren. De professional kan woedebeheersing aanleren en indien nodig psychotherapie volgen. Deelnemen aan een groep om misbruik te helpen overwinnen is ook een waardevolle hulpbron.

De geweldpleger is bereid om deel te nemen aan relatietherapie indien gevraagd of vereist.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

13. ZELFSCHADE

Variaties: middelenmisbruik, te veel eten, zichzelf snijden, zelfmoordpogingen, niet voor zichzelf zorgen.

Het innemen van ongezonde stoffen of het vertonen van risicovol of schadelijk gedrag schaadt de persoon die zichzelf en alle anderen in het gezin schade berokkent.

Zelfbeschadiging kan leiden tot licht letsel, invaliditeit of overlijden.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Een eerlijke erkenning dat zelfbeschadiging en ander risicovol gedrag onaanvaardbaar gedrag is.

De persoon die betrokken is bij zelfbeschadiging is bereid persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om de situatie te corrigeren en een praktisch actieplan op te stellen om het probleem te verhelpen.

Professionele hulp

Gebruik een professionele therapeut of zoek een therapeutische groep om de benodigde ondersteuning te krijgen om de zelfbeschadiging te stoppen.

De hulpbehoevende partner is bereid om desgevraagd of gewenst deel te nemen aan relatietherapie.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

14. VERSLAVINGEN

Variaties: Pornografie, alcohol, drugs, gokken, ongezond sporten, ongezond eten.

Als jij of je partner met een verslaving leeft, weet dan dat het iedereen pijn doet. Afhankelijk van de verslaving kan het leiden tot een afname van de financiën en stabiliteit van het gezin en kan het leiden tot ziekte of overlijden.

Verslavend gedrag sluit verantwoord gedrag uit. Iemand die aan iets verslaafd is, heeft geen controle over zijn of haar leven. Hierdoor kunnen ze niet verantwoord en volledig bijdragen aan hun familiegemeenschap.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Eerlijk zijn dat iemand verslaafd is en verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar behandeling.

Professionele hulp

Een therapeut gebruiken of een therapeutische groep zoeken om de nodige behandeling en ondersteuning te krijgen om de verslaving te stoppen.

De verslaafde is bereid deel te nemen aan relatietherapie indien gevraagd of gewenst.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

15. ONTROUW

Variaties: financieel, emotioneel, middelenmisbruik.

Liegen, bedrog en verraad maken allemaal deel uit van ontrouw. De gedupeerde partner verliest natuurlijk alle vertrouwen in zijn of haar partner die vreemdging.

Als het valsspelen stopt, zal de veiligheid en het vertrouwen in de overtredende partner niet vanzelf terugkeren. Een weloverwogen programma van Infidelity Recovery is nodig om de relatie terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke oorspronkelijke staat.

TREATMENT

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Wroeging, gevoeligheid, eerlijkheid en medewerking van de partner die vals speelde.

Professionele hulp

Deelnemen aan een ontrouw-herstelprogramma uitgevoerd door een gekwalificeerde en zorgzame professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Zelfhulp

Krachtboeken:

Inzichtelijke video's:

Praktische werkbladen:

TERUG NAAR INDEX

* * *

Inschrijven
Melden van
gast

6 Comments
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anoniem
Anoniem
4 maanden geleden

Hallo, ik en mijn ex zijn ongeveer 4 dagen geleden uit elkaar gegaan en ik realiseerde me dat ik haar emotioneel misbruikte en ik heb spijt van al mijn acties en heb het nooit gemeend. Ik benadrukte haar door te zeggen dat het geen zin had om te leven nadat we uit elkaar waren en ze nog steeds echt van me houdt, ze vindt het gewoon niet gezond om weer met me te daten, wat ik begrijp, maar is er een manier waarop ik dat kan veranderen en terug kan komen met haar?

Zeus
Zeus
3 maanden geleden

Mijn man had een affaire van 6 maanden, maar wil niet zeggen WAAROM, WAAROM ZO VEEL? WAAROM hij niet naar me toe wilde of kwam omdat hij zegt dat hij van me houdt en bij me wil blijven. Ik begrijp het niet. Bedankt

Zeus
Zeus
Antwoord aan  Abé Kass
3 maanden geleden

Hallo Abe, ik heb mijn vrouw herhaaldelijk verteld dat de affaire voorbij is, het was alleen orale seks, maar ze dringt aan op het WAAROM, waarom zo veel. Is het feit dat ik heb toegelaten tot orale seks niet genoeg? Is dat niet te veel informatie?
Bedankt

Deel dit
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish